ŠABLONY III PRO ZŠ A MŠ TÁBOR – ČEKANICE

V rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání, výzva č. 02_20_080 „Šablony III“ získala škola finanční prostředky ve výši 715 323,- Kč.

Tyto prostředky budou využity na:

 • zajištění personální podpory ZŠ - školního asistenta pro žáky ohrožené školním neúspěchem
 • zajištění personální podpory MŠ – chůvy k integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • projektové dny ve výuce MŠ a ZŠ

Cílem celého projektu je usnadnění přechodu dětí z mateřské školy na školu základní, integrace dvouletých dětí, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

  Cíle doučování:
 • doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19
 • rozvoj znalostí a dovedností žáků po návratu k prezenční výuce
 • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
 • podpora žáků zvládnout standardy dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

FLORBALOVÉ VYBAVENÍ

V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2022 – Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022 získala Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 116 finanční prostředky ve výši 86 000 Kč za účelem zajištění projektu „Florbalové hřiště – vybavení“.

V rámci tohoto projektu byl vybaven florbalový kroužek venkovními i vnitřními mantinely a brankami.  Každý týden se uskutečňují setkání, při kterých se žáci zdokonalují ve florbalové hře, učí se obratnosti, rychlosti, spolupracují a dodržují pravidla fair play.

Tento projekt "Florbalové hřiště – vybavení" byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2022 Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROBOTIKA HRAVĚ

V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2022 – Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2022 získala Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 116 finanční prostředky ve výši 28 000 Kč na vybavení kroužku „Robotika hravě“.

V rámci tohoto projektu byl vybaven počítačový kroužek robotickými pomůckami a tabletem.  Každý týden se uskutečňují setkání, ve kterých se u žáků podporuje digitální gramotnost, kritické myšlení a spolupráce.

Tento projekt "Robotika hravě" byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2022 Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2022.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

- KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: 
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT

      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

My v tom Jihočechy nenecháme I

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 se zapojila do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“.  Příspěvek se týká dětí/mládeže ve věku 3 let až 19 let, s trvalým pobytem dítěte v Jihočeském kraji ke dni 01. 08. 2022. Škola získala finanční prostředky ve výši 4 708Kč. 

V rámci tohoto programu jsou podpořeny aktivity:

zájmové vzdělávání ve školní družině (od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023)
školní stravování (od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023)
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šablony JAK pro ZŠ a MŠ Tábor – Čekanice

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, výzva č. 02_22_002 „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ získala základní a mateřská škola finanční prostředky ve výši 1.154.499,- Kč.

Tyto prostředky budou využity na:

 • zajištění personální podpory MŠ – školního asistenta pro děti ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy
 • zajištění personální podpory ZŠ – školního asistenta základním školám zejména pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

Cílem celého projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivního vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a vzájemného sdílení zkušeností.

Šablony JAK pro ZŠ a MŠ Tábor - Čekanice CZ.02.02.03/00/22_002/0004040

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kroužek informatiky

V rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2023 – Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2023 získala Základní škola a Mateřská škola Tábor – Čekanice, Průběžná 116 finanční prostředky ve výši 20 000 Kč na vybavení Kroužku informatiky.

Z projektu byly uhrazeny robotické pomůcky Ozobot a tablet. Kroužek navštěvují žáci z 5. ročníku, kde získávají digitální kompetence a rozšiřují své poznatky v oblasti robotiky.

Tento projekt "Robotika hravě" byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2023 Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2023.