Úřední dokumenty:

Návrh rozpočtu školy na rok 2023 je zveřejněn na webu města:

https://www.taborcz.eu/navrhy-rozpoctu-prispevkovych-organizaci-na-rok-2023/d-87617/p1=66821

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 – 2028:

https://taborcz.eu/strednedobe-vyhledy-rozpoctu-prispevkovych-organizaci-2024-2028/d-91207/p1=66821

ŠVP:

Dokumenty školské rady:

Dokumenty GDPR:

Ostatní: