Přehled:


Umím si poradit? aneb Štěstí přeje připraveným!

Cílem projektu je seznámit žáky s úlohou státu při ochraně životů a zdraví obyvatel, majetkových hodnot a životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.
Připravit žáky na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní jednání a vzájemnou pomoc.
Vést je k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen za mimořádných událostí.


Chováme se ekologicky

Projekt je zaměřen na ochranu životního prostředí a kladný vztah k němu. Žáci si na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli třídění odpadu, důležitost sběru vybitých baterií, účinek znečištěného vzduchu na naše plíce, nutnost ochrany pitné vody a význam stromů pro náš život.


Vnímáme přírodu všemi smysly

V tomto projektu si žáci ověřili a prohloubili své znalosti ve všech oblastech živé a neživé přírody.Vyzkoušeli si svoji paměť při třídění přírodnin, zručnost při sběru potravy, čichové vnímání při určování sušených bylin a koření. Cílem bylo upevnit kladný vztah k přírodě a její ochraně.


Poznáváme Evropu

Pomocí tohoto projektu se žáci celé školy seznámili se státy Evropské unie. Poznávali vlajky jednotlivých států, porovnávali rozlohu států. Také skládali fotografie známých míst a vyslechli si hymnu některých států. Žáci se dozvěděli, kdy a proč vznikla EU, proč je Česká republika její součástí.


Učíme se žít zdravě

Žáci se v projektu seznámili s tím, co patří ke správné životosprávě, co znamená zdravý životní styl. Dozvěděli se co jsou zdravé a nezdravé potraviny, a jak našemu tělu prospívají či škodí.