Beseda se spisovatelkou

V letošním roce k nám opět zavítala spisovatelka, tentokrát pozvání přijala Ilona Březinová, známá spisovatelka, jejíž tvorbu pro děti a mládež zná snad každý. Představila žákům knihy vhodné k jejich věku, objasňovala původ vzniku příběhů a vyprávěla zajímavosti spjaté s knihami. Mnozí si rádi její knížky zakoupili, proto nechyběla ani závěrečná autogramiáda.