Halloween ve škole

Angličtinu mají žáci naší školy již od první třídy, proto jsme nemohli vynechat anglosaský svátek Halloween. Některé třídy ho zařadily v rámci hodiny AJ, jiné se jím zabývaly celé dopoledne. Na chodbách školy se to hemžilo kostlivci, kostýmy a maskami. Třeťáci a čtvrťáci propojili oslavy Halloweenu i do pracovních činností, kdy měli premiéru v nové školní kuchyňce. Napekli nejednu strašidelnou dobrotu. Ať už svátek slavíte nebo ne, naši žáci si ho ale v rámci svých hodin užili.