Preventivní program

V rámci primárního preventivního programu navštívil naši školu praporčík Ladislav Johančík, člen PVIS při MP Tábor. Tématem přednášky bylo záškoláctví a šikana. Hlavním cílem osvěty je zabránit výskytu rizikového chování žáků. Dalším bodem je formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice a napomáhá mu osvojovat si pozitivní sociální chování včetně posílení důvěry při hledání případné pomoci. Tento program byl pro žáky velkým přínosem a dozvěděli se i mnoho nových informací, které po celou dobu besedy se zájmem sledovali.